Настройки Windows Vista

Ако Старт Менюто Ви е настроено да бъде в класическия вид, въвеждането на настройките за Windows Vista става по същия начин както на Windows XP.

Първата и най-важна стъпка при конфигурирането на мрежата е да инсталирате коректно всички драйвери необходими за работата на вашата мрежова карта (препоръчваме ви да използвате мрежови карти 10/100Mbps с чипсет Realtek).

1. Натиснете "Старт" и от менюто изберете "Контролен панел":

2. Изберете "Център за мрежи и споделяне":

3. След това от менюто в ляво изберете "Управление на мрежови връзки"

4. Натиснете десен бутон върху "Локална мрежа" и изберете "Свойства", от падащото контекстно меню:

5 Ще се отвори прозорец - "Свойства на локаната мрежа". От списъка изберете "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" и натиснете "Свойства" :

6. Изберете "Използвай следния IP адрес:" и "Използва йследните адреси на DNS сървърите:" и попълнете внимателно полетата: "IP address", "Subnet mask", "Default gateway", "Primary DNS server" и "Alternate DNS server" от вашия договор, даден Ви от нашите служители при включването Ви към мрежата:

Уверете се, че сте въвели правилно всички данни (при сбъркано дори само едно число няма да имате достъп до Интернет) и натиснете ОК.

След което можете да затворите всички прозорци отворени преди това.
' ; break; case 3: echo '

Настройки Windows 7

'; echo '
Първата и най-важна стъпка при конфигурирането на мрежата е да инсталирате коректно всички драйвери необходими за работата на вашата мрежова карта (препоръчваме ви да използвате мрежови карти 10/100Mbps с чипсет Realtek).
' ; ?>

1. Отворете "Start" менюто и изберете "Контролен панел":

2. Изберете "Мрежа и нтернет от колоната в ляво":

3. Изберете "Център за мрежи и споделяне":

4. Изберете "Промяна на настройките на адаптера":

5. Натиснете десен бутон върху "Локална мрежа" и изберете "Свойства", от падащото контекстно меню:

6. Изберете "Internet Protocol Ver4(TCP/IPv4)" от менюто, което ще се покаже.Исберете "Свойства"

7. Изберете "Използвай следния IP адрес:" и попълнете внимателно полетата: "IP адрес", "Маска на подмрежа", "Шлюз по подразбиране" и "Предпочитан DNS сървър" , дадени Ви от нашите служители при включването Ви към мрежата: