Настройки Windows XP

Първата и най-важна стъпка при конфигурирането на мрежата е да инсталирате коректно всички драйвери необходими за работата на вашата мрежова карта (препоръчваме ви да използвате мрежови карти 10/100Mbps с чипсет Realtek).

1. Натиснете "Start" и от менюто изберете "Control Panel" :

2. Ще се отвори нов прозорец - изберете "Network and internet connections" :

3. Изберете "Network connections":

4. Изберете "Local Area Connection", натиснете с дясното копче на мишката и от появилото се меню изберете "properties":

5. Ще се отвори прозорец - "Local Area Connection Properties". От списъка изберете "Internet Protocol (TCP/IP)" и натиснете "Properties":

6. Изберете "Use the following IP address:" и "Use the following DNS server addresses:" и попълнете внимателно полетата: "IP address", "Subnet mask", "Default gateway", "Primary DNS server" дадени Ви от нашите служители при включването Ви към мрежата:

Уверете се, че сте въвели правилно всички данни (при сбъркано дори само едно число няма да имате достъп до Интернет) и натиснете ОК