плащаш 6 получаваш 7

При предплащане на 6 месеца достъп до интернет получавате още един, т.е. ще ползвате 7 месеца достъп до интернет.

Допълнителна информация:

При предплащане на 6 месеца достъп до интернет получавате още един, т.е. ще ползвате 7 месеца достъп до интернет.

плащаш 10 получаваш 12

При предплащане на 10 месеца достъп до интернет ще получите още два, т.е. ще ползвате 12 месеца достъп до интернет.

Допълнителна информация:

При предплащане на 10 месеца достъп до интернет ще получите още два, т.е. ще ползвате 12 месеца достъп до интернет.