Мейл сървър

Фирмата поддържа mail сървър – mail.bin.bg и предлага на свойте абонати безплатно ел. pоща със спам контрол от домейна bin.bg


Големината на пощенската кутия, броя съобщения и нивото на защита не зависи от Вашият абонаментен план.