Параметри за качество

 

Достъп до интернет Време за първоначално свързване към мрежата Времето, за което са изпълнени най-бързите
95% и 99% от заявките
1 ден
Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента, а когато процентът е под 80% среден брой на дните закъснение след договорената дата 99,00%
Постигната скорост на предаване на данни Максимална постигната скорост на предаване на данни 100 000 kbit/s
Минимална постигната скорост на предаване на данни 500 kbit/s
Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни 15 000 kbps
Коефициент на на успешните опити за предаване на данни Процент на неуспешните опити за предаване на данни 0.01%
Закъснение при предаване на данни (еднопосочно) Средна стойност на закъснението при предаване на данни 10 ms
Закъснение при предаване на данни (еднопосочно) Стандартно отклонение на закъснението  + / - 1 ms
Параметри за качество на предоставяните услуги - БИНБГ ЕООД

За нас

BINBG  е фирма за комуникационни и информационни решения, базирани на Интернет.

 

Фирмата започва да предлага  високоскоростен Интернет по кабел в средата на 2006г..

 

    Регистрирана е по обща лицензия No. 217 - 05976 / 04.05.2006г. за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея.

 

Понастоящем дейността на фирмата покрива района на гр. Радомир и близките села.

Основна цел

Основната цел на BINBG  е да предостави на своите потребители все по-достъпни, ефективни и по-лесни за използване комуникации.

 

Клиентите на фирмата могат да ползват достъп до Интернет и електронна поща при ниски такси за включване и месечен абонамент без използването на стационарната телефонна мрежа или кабелна телевизия, като фирмата предлага целогодишно обслужване.  

 

BINBG  е предпочитан Интернет доставчик от физически лица, корпоративни клиенти и обществени институции.

Предимства при използването на мрежата на BINBG

  • Изградена гигабитна оптична опорна мрежа (връзки към Интернет доставчици и връзки между отделните квартали);
  • Ниска инсталационна цена на свързване;
  • Нелимитиран трансфер между компютрите свързани в мрежата;
  • Разнообразие от видове абонаменти за достъп до Интернет за физически лица и корпоративни клиенти;
  • Сайт за поддръжка на предлаганите услуги;
  • В сравнение с традиционните мрежови решения струва по-евтино, а скоростта е значително по-висока;
  • Осигурява бърза връзка между потребители отдалечени на големи разстояния или между различни офиси;
  • Лесно се увеличава капацитета без да е необходима каквато и да било инвестиция от страна на потребителя;
  • Гарантира високо качество на обслужването;