Тарифи за безжичен интернет

WiFi-25
WiFi-25
15Mbit/s
25Mbit/s
25Mbit/s
50 сесии
25 лв.

Допълнителна информация

WiFi-30
WiFi-30
10Mbit/s
50Mbit/s
50Mbit/s
80 сесии
30 лв.

Допълнителна информация

Безжичен (Wireless) интернет достъп

При голяма отдалеченост от нашата кабелна мрежа и при проблеми за свързване от географско естество, ние предлагаме услуга безжичен Интернет (Wireless).

Нейният принцип е следният - Интернет-връзката се осъществява чрез комплект от радио-модем и антена, служещ за пренасяне на сигнал чрез радиовълни.


Ние работим с различни видове радиомодеми (Access Point) на водещите фирми Linksys, SMC, Proxim които предлагат оптимално ценово решение за Вашата Интернет-връзка.

Двойно увеличение (при които е възможно до 100 Mbps ) на скоростите между 1:00 - 08:00

Скоростта е споделена поради което посочените скорости са реално достижими, но негарантирани и е без ограничение на използвания трафик.

Всеки един от абонаментите има ограничение по tcp сесии , като за   WiFi25 тя е 60 сесии , за WiFi30 – 110 сесии , за WiFi35 – 160 сесии и за WiFi40 - 210 сесии.

поради ограничението по tcp сесии не се препоръчва включването на повече от 2 до 3 компютъра.

- без ограничение по TTL.

- съотношение Downoad:Upload   4:1.

- допълнителен IP адрес 5лв/месец - срещу 5лв. на месец ще имате интернет на още един компютър.

 

Всички цени са с ДДС

BINBG си запазва правото да внася промени в обявените цени.